BKK'nın dayandığı kanunu bilmiyorsanız bu kısmı kullarak TÜM BKK'larda filtreleme yapabilirsiniz
Temizle

    2018/12010. Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (6831)
    2018/12009. Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (3046)
    2018/12003. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılmakta ve Yapılacak Olan Baraj ile Baraj Mücavir Alanında Kalan Taşınmazların Kı (5543)
    2018/12007. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payl (2547)
    2018/12001. Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Ha (2809)
    2018/11998. İstanbul İlinde Tesis Edilecek Çanta Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Ac (2942)
    2018/11999. Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar (4760)
    2018/11993. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Esasların Yür (4735)
    2018/11967. Antalya Serbest Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesine Dair Karar (3218)
    2018/11965. 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 (4736)
    2018/11975. İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hakkında Karar (4458)
    2018/11978. Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu Tarafından Yabancı Ülkelere Yöne (4749)
    2018/11925. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2018 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Bazı Projeler Kapsamında Alınan Kamu Yararı Sürelerin (2942)
    2018/11871. Bursa İli, Gemlik İlçesinde Deprem Tehlikesi Altında Bulunan Yapıların Dönüştürülebilmesi Maksadıyla Bazı Yerlerin Yeni Yerleşim (7269)
    2018/11824. Manisa İlinde Tesis Edilecek Jeotermal Enerji Santrali Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamu (2942)
    2018/11796. Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (3046)
    2018/11878. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (0190 Sayılı KHK)
    2018/11835. Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Birimlerinin Zorunlu Arazi Toplulaştırma Alanı Olarak Te (5403)
    2018/11811. Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Sınırları İçerisinde Kalan Bazı Taşınmazların Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon (2942)
    2018/11793. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık ve Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Yürürlük T (0244)
    2018/11790. Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (0244)
    2018/11760. Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (0244)
    2018/11984. Bazı Enerji Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Acele Kamulaştırma Yöntemi Uygulanmasına İlişkin Karar (2942)
    2018/11973. Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar (4458)
    2018/11956. Bazı Alanların Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (4691)
   
  1 2 3 4 5  ...