Palmiyede Ara
Temizle
21.10.2020
Taşerondan 696 sayılı yasa ile kadroya geçirilip 1 yıl kadar süre ile çalıştırıldıktan sonra aynı kurum bünyesinde 657 ye tabi kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmaya devam eden teknik kadrodaki personelin kıdem tazminatı statü değişikliği olduğu için devredermi ayrıca kurum tarafından ödenmelimi ? Cevap
15.10.2020
Belediyemizce düzenlenen araç kira sözleşmelerinde damga damga vergisi oranı nedir ve hangi usul ve şekilde ödenmesi gerekmektedir ? Cevap
13.10.2020
Belediyeler tarafından Şirketlere Ambalaj Atıkları Toplama Yetkisi ihalesiz verilebilir mi? Sözleşme yoluyla vermek yeterli olur mu ? Cevap
12.10.2020
4734 sayılı Kanunu hükümlerine göre geçici kabul onayı yapıldıktan sonra hakedişlerde Gelir Vergisi Kanununun 94/3 maddesi gereği % 3 vergi kesintisinin yıllara sari yapılması hususunda görüşlerinizi bekliyoruz? Cevap
09.10.2020
Belediyemizce yapılan denetim sırasında hal kayıt sistemine bildirim yapmadan ürün satan kişiye hal rüsum cezası kesilmiştir. Vatandaşa yapılan tebliğde itiraz makamı olarak gösterilecek yerin il hakem heyeti mi yoksa İdare mahkemeleri mi olduğu konusunda tereddüte düştük. Cevap
07.10.2020
696 sayılı khk personeli dahil yıllık personel giderleri toplamı gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri toplamının tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması sonucu, bulunacak miktarın %40 nı aşamaz denilmektedir. Belediye personeli için bütçenin 01 personel giderleri alınırken, şirket personeli için hesaplama hangi tutar üzerinden yapılmalıdır ? Cevap
06.10.2020
Belediyemiz bünyesinde 657 saylı Devlet Memurları Kanunu gereğince zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personelin pandemi süresince kronik izinli olduğu dönemde Merkez Yönetim Bütçe Kanunu K cetveline istinaden maktu fazla çalışma ücretinin ödenip ödenmeyeceği konusunda tereddüte düşülmüş tür. Cevap
08.09.2020
696 sayılı KHK ile Belediye şirketimizde görevlendirilen ve Müdürlüğümüzde görev yapan personeller; -İhale için hazırlanan teknik şartnamelere imza atabilirler mi? -Piyasa Fiyat araştırması Komisyonu veya Muayene ve Kabul Komisyonu veya Kontrol Teşkilatında görevlendirilebilir mi? - İhale komisyonlarında uzman üye veya üye olarak görev alabilirler mi? Cevap
07.09.2020
4734 sk yapım işi ihalesinden (mal ve hizmet alımı olmayan) sözleşme damga vergisi alınmalı mıdır? Cevap
03.09.2020
Sorumluluk sahamız içerisinde bulunan bir restaurant 2015 yılı içerisinde faaliyete başlanmış 2016 yılı içerisinde faaliyetine ara verdiğini belirterek 2018 yılında tekrar devam ettiğini beyan ederek faaliyette bulunulmayan sürelerdeki çevre temizlik vergisinin iptalini talep etmektedir. Ancak faaliyetine ara verdiği süre içerisinde vergi mükellefiyetini durdurmamış ve ruhsat iptali yapmamıştır. Faaliyetini durdurduğuna dair herhangi bir yasal dayanak bulunmamaktadır. Bu durumda işletmenin sözde faaliyette bulunmadığı döneme ait çevre temizlik vergisi iptal edilebilir mi ? Cevap
01.09.2020
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 8. maddesine istinaden indirimli emlak vergisi uygulanması gereken bir mükellef sahip olduğu tek meskenine 2013 -2020 yılları arasında bina vergisi ödemiştir. Yapılan araştırmada indirimli emlak vergisi hakkı olduğu tespit edilmiştir. Mükellef 25 Temmuz 2020 tarihinde yapılan vergilendirme hatasını tespit ederek geriye dönük ödemelerini talep etmektedir. Belediyemizce 2020 yılından geriye dönük olarak hangi yıllara ait emlak vergi ödemelerini iade etmemiz gerekir ? Cevap
31.08.2020
NETCAD Güncelleme Bakım ve Destek Hizmet Alım İşi yaptık. (22/C Doğrudan Temin Usulü ile). Belirtilen iş 02/03/2020 tarihinde başlayıp, 31/12/2020 tarihinde bitecektir. Yapılan sözleşmede ilk hakedişin Ağustos ayı veya sonrasında ve 2. ve son hakedişin Aralık ayının sonunda düzenleneceği bildirilmiştir. Yapılacak ilk hakediş için Hizmet Alımı İşleri Kabul Tutanağı düzenlemeye gerek var mıdır? Genelde benzer hizmet alım işlerinde her ay hakediş yapılan işlerin muayene ve kabul işlemlerini son ay yapmaktayız. Doğru mudur? Cevap
28.08.2020
Büyükşehir belediye şirketleri personelleri veya daimi işçilerin disiplin soruşturmalarında (toplu iş sözleşmelerinde açık bir hüküm yoksa) dikkate alınması gereken zamanaşımı süreleri nelerdir? Örneğin; 4 sene önce işlenmiş bir fiili için ceza verilebilir mi? Cevap
27.08.2020
Belediye taşeron işçilerinin iki haftaya sarkan izinlerinde pazar günüde yıllık izinlerinde sayılır mı? Cevap
26.08.2020
Belediyemize ait otobüs, çöp kamyonu, kamyonet gibi trafikten çekilmiş araçları satmak istiyoruz. Bu araçları satarken kdv alınmalı mı alınmalı ise ne kadar olmalıdır ? Cevap